Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych

 

 1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

Następujące wskazówki dają prosty obraz tego, co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których możesz zostać zidentyfikowany. Dokładne informacje na temat ochrony danych znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie danych umieszczonym po tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej odbywa się poprzez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdziesz w części „Informacji o jednostce odpowiedzialnej” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane m.in. dlatego, że nam je przekazujesz. Mogą to przy tym być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane podczas odwiedzin strony internetowej przez nasz system informatyczny w sposób automatyczny lub po uzyskaniu zgody na ich pozyskiwanie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie zaraz po wejściu na stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana, aby zapewnić prawidłowe udostępnienie strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo otrzymać nieodpłatnie informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu Twoich zapisanych danych osobowych. Masz poza tym prawo żądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Poza tym masz prawo żądać w określonej sytuacji ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Ci prawo do zażalenia do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili możesz zwrócić się do nas w tej sprawie oraz w razie innych pytań na temat ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Podczas odwiedzania tej strony internetowej Twoje zachowanie w trakcie surfowania może być poddane analizie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

 1. Hosting

Strato

Naszą stronę hostujemy w Strato. Usługodawcą jest Strato AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlin (dalej jako: „Strato”). Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Strato zbiera różne pliki dziennika, w tym Twój adres IP.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Strato: https://www.strato.de/datenschutz/.

Wykorzystanie Strato jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu, aby nasza strona internetowa była prezentowana w sposób jak najbardziej wiarygodny. Jeżeli zapytano wcześniej o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w każdej chwili.

Przetwarzanie zleceń

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że firma ta przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 1. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i odpowiednio do ustawowych przepisów o ochronie danych oraz niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jeżeli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których możesz zostać zidentyfikowani. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych objaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Oświadczenie objaśnia również, jak i w jakim celu się to dzieje.

Zwracamy uwagę na to, iż przekazywanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą e-maili) może posiadać luki bezpieczeństwa. Szczelna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Informacja o jednostce odpowiedzialnej

Jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej to:

Würfel Holding GmbH
Am Leuchtturm 10
27568 Bremerhaven

Telefon: +49 471/ 9795-0
E-mail: wuerfel@wuerfel.com

Jednostka odpowiedzialna to osoba fizyczna lub prawna, która sama lub razem z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. Jeżeli złożysz uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, dane te zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.

Inspektor ochrony danych

Mianowaliśmy w naszym przedsiębiorstwie inspektora ochrony danych.

Wirtschaftskontor Weinert

WKW Beratungsgesellschaft mbH

Beim Wendentor

18055 Rostock

Telefon:  +49 381-81 70 82 298

E-Mail:  a.weinert@wirtschaftskontor-weinert.de

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub w innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych osobowych. Gdy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że w krajach tych nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Firmy amerykańskie są na przykład zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale zapisują Twoje dane na serwerach amerykańskich w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Odwołania zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko z Twoją jednoznaczną zgodą. Raz udzieloną zgodę można odwołać w każdej chwili. Zgodność z prawem przetwarzania danych mającego miejsce do momentu odwołania zgody pozostaje nienaruszona.

Prawo do sprzeciwu wobec zbierania danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO DO ZŁOŻENIA W DOWOLNYM CZASIE, Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH PROFILOWANIA. DANĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST PRZETWARZANIE, ZNAJDZIESZ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŻELI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, PRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE, CHYBA ŻE BĘDZIEMY MOGLI WYKAZAĆ DOSTATECZNIE UZASADNIONE POWODY PRZETWARZANIA, PRZEWAŻAJĄCE NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŻELI PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW WEDŁUG ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO DO ZŁOŻENIA W DOWOLNYM CZASIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZOWANIA TEGO TYPU REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TEGO TYPU REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŻELI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ WTEDY JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW WEDŁUG ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do zażalenia do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO danej osobie przysługuje prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego, w szczególności w kraju członkowskim stałego miejsca zamieszkania, jej miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do zażalenia istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia.

Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo zlecić przekazanie danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub wypełniając umowę, sobie lub osobie trzeciej w standardowym formacie możliwym do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych na inny podmiot odpowiedzialny, odbędzie się to tylko wtedy, gdy będzie do technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL bądź TLS

Z powodów bezpieczeństwa i dla ochrony przesyłania poufnych treści, np. zamówień lub zapytań, jakie wysyłasz do nas jako operatora strony, niniejsza strona stosuje szyfrowanie SSL bądź TLS. Rozpoznasz połączenie szyfrowane po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmieni się z „http://” na „https://” i po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie SSL bądź TLS jest aktywne, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacja, usunięcie i sprostowanie

W ramach obowiązujących postanowień prawnych masz w każdej chwili prawo do nieodpłatnego wglądu do swoich zapisanych danych osobowych, zasięgnięcia informacji o ich pochodzeniu i odbiorcy oraz o celu przetwarzania danych, a także prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz zwrócić się do nas zarówno w tej sprawie, jak w przypadku innych pytań na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz się w każdej chwili z nami skontaktować w tej sprawie. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych przysługuje w następujących przypadkach:

 • Jeżeli podważasz poprawność swoich danych osobowych zapisanych u nas, z reguły potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania sprawdzania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa lub odbywało się niezgodnie z prawem, możesz zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeżeli nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych, jednak Ty będziesz ich potrzebować do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy wówczas rozważyć sprzeczność pomiędzy Twoimi i naszymi interesami. Dopóki nie jest jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – pomijając ich zapisywanie – mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodu ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub danego kraju członkowskiego.

 1. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane „cookie”. Cookie to małe pliki tekstowe i nie wyrządzają żadnej szkody w Twoim urządzeniu końcowym. Pliki te są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym tymczasowo na czas wizyty (cookie sesyjne) lub na stałe (cookie permanentne). Cookie sesyjne są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Permanentne cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki sam ich nie usuniesz lub nie nastąpi automatyczne usunięcie przez Twoją przeglądarkę.

Pliki cookie mogą być również częściowo zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym przez podmioty trzecie, jeżeli wchodzisz na naszą stronę (cookie osób trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z określonych usług firm trzecich (np. cookie do realizacji usług płatniczych).

Pliki cookie posiadają różne funkcje. Wymagane są liczne cookie, ponieważ określone funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie plików wideo). Inne pliki cookie służą do tego, aby analizować zachowania użytkownika lub do reklamy.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (funkcjonalne pliki cookie, np. do funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i optymalnego udostępnienia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby być poinformowanym o zainstalowaniu plików cookie oraz aby zezwalać na cookie tylko w poszczególnych przypadkach, całkowicie wykluczyć przyjęcie plików cookie lub jedynie do określonych przypadków oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy wyłączeniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonowanie strony internetowej może być ograniczone.

Jeżeli pliki cookie są używane przez firmy trzecie lub do celów analizy, zostaniesz o tym oddzielnie poinformowany w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i ewentualnie zapytany o zgodę.

Zgoda na Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Borlabs Cookie Consent w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie określonych plików cookie w Twojej przeglądarce lub na wykorzystanie określonych technologii oraz udokumentowania tego zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, który przechowuje udzielone przez Ciebie zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookie, Borlabs.

Zebrane dane będą przechowywane do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia lub sam usuniesz pliki cookie Borlabs, bądź do chwili, gdy cel przechowywania danych przestanie być aktualny. Bezwzględnie obowiązujące ustawowe terminy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie znajdziesz na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Wykorzystanie technologii zgody na korzystanie z plików cookie przez Borlabs ma na celu uzyskanie wymaganych prawem zgód na korzystanie z plików cookie. Podstawę prawną ku temu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki logów serwera

Operator stron zbiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • odnośnik URL
 • nazwa hostu komputera, który ma dostęp
 • czas zapytania serwera
 • adres IP

Nie jest dokonywane zestawianie tych danych z innymi źródłami danych.

Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być zbierane pliki logów serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Informacje z formularza będą u nas zapisywane razem z Twoimi danymi kontaktowymi podanymi w nim w celu realizacji zapytania oraz na wypadek kolejnych pytań. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje zapytanie będzie związane z wykonywaniem umowy lub jest konieczne do przeprowadzenia przedumownych środków. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie w zakresie skutecznego opracowywania kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli ją wcześniej uzyskano.

Podane przez Ciebie dane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas, dopóki nie wezwiesz nas do ich usunięcia, nie odwołasz swojej zgody na zapisywanie lub jeżeli ustanie cel zapisywania danych (np. po zakończonym opracowywaniu Twojego zapytania). Bezwzględnie obowiązujące postanowienia ustawowe – w szczególności terminy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie za pośrednictwem e-maila, telefonu lub faksu

Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem e-maila, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) są u nas zapisywane i przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje zapytanie będzie związane z wykonywaniem umowy lub jest konieczne do przeprowadzenia przedumownych środków. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie w zakresie skutecznego opracowywania kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli ją wcześniej uzyskano.

Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas, dopóki nie wezwiesz nas do ich usunięcia, nie odwołasz swojej zgody na zapisywanie lub jeżeli ustanie cel zapisywania danych (np. po zakończonym opracowywaniu Twojego zapytania). Bezwzględnie obowiązujące postanowienia ustawowe – w szczególności ustawowe terminy przechowywania – pozostają nienaruszone.

 1. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowania osób odwiedzających stronę. W ten sposób operator strony otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony, czas trwania wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowywane przez Google w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszki i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje również rozmaite metody modelowania w celu rozszerzenia zgromadzonych zbiorów danych oraz stosuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z niniejszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Korzystanie z tych narzędzi analitycznych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zapytano wcześniej o odpowiednią zgodę (np. zgodę na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w każdej chwili.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja IP

Na niniejszej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Twój adres IP przed przekazaniem do USA zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Z upoważnienia operatora niniejszej strony internetowej firma Google użyje tych informacji, aby ocenić Twoje użytkowanie strony internetowej, aby stworzyć raport o aktywności na stronie internetowej, a także by świadczyć operatorowi strony internetowej dalsze usługi związane z użytkowaniem tej strony internetowej i Internetu. Twój adres IP przekazany przez przeglądarkę internetową w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka w przeglądarce internetowej

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat traktowania danych użytkowników w Google Analytics znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User ID) lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) są anonimizowane lub usuwane po 2 miesiącach. Szczegóły na ten temat dostępne są pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

 1. Wtyczki i narzędzia

Google Maps

Niniejsza strona korzysta z serwisu map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z serwisu map Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Jeśli serwis Google Maps jest aktywny, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy wywołujesz serwis Google Maps, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Serwis Google Maps jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia odnalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zapytano wcześniej o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w każdej chwili.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat traktowania danych użytkowników znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

ReCAPTCHA Google

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z „reCAPTCHA Google” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Przy pomocy formularza reCAPTCHA sprawdza się, czy wprowadzanie danych na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę za pomocą różnych cech. Analiza rozpoczyna się automatycznie natychmiast po wejściu przez daną osobę na stronę internetową. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas wizyty użytkownika na stronie internetowej lub ruchy myszki wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA wykonywane są całkowicie w tle. Użytkownicy nie są informowani o tym, że dokonywana jest analiza.

Zbieranie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby chronić ofertę internetową przed automatycznym, bezprawnym szpiegowaniem i przed spamem. Jeżeli zapytano wcześniej o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można odwołać w każdej chwili.

Dalsze informacje na temat reCAPTCHA Google znajdziesz w polityce ochrony danych Google oraz warunkach użytkowania pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz https://policies.google.com/terms?hl=de.