Zespoły kompetencyjne

Zespoły kompetencyjne

Naszą dewizą jest ciągły rozwój rozwiązań logistycznych dostosowanych do klienta, o bardzo niskim wskaźniku błędów i krótkich czasach reakcji. Z tego powodu Würfel tworzy dla każdego ze swoich klientów odrębne zespoły konsultantów logistycznych i kierowników projektów operacyjnych.

Kierownicy projektów są wybierani na podstawie specyfiki klienta i odpowiedzialni za wszystkie procesy operacyjne. Są oni zawsze osiągalni i dostępni dla klienta - w razie potrzeby przez całą dobę.

Nasi konsultanci to wysoko wykwalifikowani doradcy logistyczni, którzy posiadają zawsze aktualną wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii logistycznych, we wszystkich branżach. Prowadzą oni regularny dialog z klientami i gwarantują najwyższą efektywność naszych koncepcji logistycznych poprzez ciągłe monitorowanie i optymalizację procesów.