Usługi

Usługi

Oprócz właściwego transportu oferujemy również szereg innych usług. Między innymi...

  • zapewnienie nadwozi wymiennych do elastycznego zaopatrywania i utylizacji Twojej produkcji
  • organizacja dostaw just-in-time i just-in-sequence
  • realizacja importu i eksportu (organizacja spraw celnych, weterynaryjnych, gaśniczych i przeładunkowych)
  • wykorzystanie transponderów (technologia RFID) i śledzenie przesyłek z wykorzystaniem kodów kreskowych w celu płynnego monitorowania łańcucha dostaw na poziomie opakowań i przesyłek