Elastyczne zasoby

Elastyczne zasoby

Klienci z branży handlowej i przemysłowej oczekują, że dostawcy usług logistycznych zaoferują im usługi modułowe, najszybsze możliwe reakcje na zmieniające się warunki i bardzo elastyczne możliwości. Dotyczy to zarówno indywidualnych projektów, jak i zintegrowanych koncepcji zaopatrzenia i dystrybucji.

Mogą to zaoferować tylko silni usługodawcy średniej wielkości, posiadający duże kompetencje i zasoby.

Würfel posiada znaczne zasoby we wszystkich obszarach logistyki: Ponad 1000 wykwalifikowanych pracowników łączy się tutaj z ponad 200 własnymi pojazdami, około 150 tys. metrami kwadratowymi powierzchni magazynowej i najnowocześniejszymi technologiami informatycznymi.