Nasze wartości

Nasze wartości

W Würfel myślimy i działamy w oparciu o wartości, które są jednolite dla całego przedsiębiorstwa. Trzymaj nas za słowo! Szczególną wartość naszego przedsiębiorstwa stanowią nasi pracownicy:

W Würfel wiemy, jakim skarbem są nasi współpracownicy. Cenimy wszystkich naszych pracowników na wszystkich stanowiskach i pełniących wszelkie funkcje. Nie dokonujemy to żadnych rozróżnień. Gdy trzeba, stajemy za sobą murem i dbamy o to, aby w „rodzinie Würfel” każdy czuł się dobrze. To uczucie jest podstawą motywacji i radości z pracy. (patrz również: „Praca zespołowa i zadowolenie pracowników")

Bezpieczeństwo i zdrowie
Tworzymy i utrzymujemy bezpieczne i zdrowe środowisko we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Analizujemy zagrożenia na stanowiskach pracy i redukujemy je do minimum dzięki odpowiednim środkom ochronnym.

Ochrona środowiska
Ochrona środowiska ma dla nas wysoki priorytet we wszystkich procesach. Zobowiązujemy się - oprócz przestrzegania wszystkich praw i przepisów - do ciągłego i systematycznego zwiększania zakresu ochrony środowiska w naszym przedsiębiorstwie.

Zadowolenie klientów
W centrum naszej codziennej pracy znajduje się klient. Nasze myśli i działania są ukierunkowane na jego życzenia i wymagania. W końcu istnienie firmy, a tym samym naszych miejsc pracy, zależy od naszych klientów, dlatego ich zadowolenie jest naszym głównym celem. Dla nas oznacza to terminowe informowanie klienta o awariach, zawieranie przejrzystych umów i ustaleń, bezwzględne dotrzymywanie obietnic i natychmiastowe rozpatrywanie reklamacji i pytań ze strony klienta.

Praca zespołowa i zadowolenie pracowników
W ramach swoich zadań i działań każdy z nas przyczynia się do wysokiej jakości realizowanych usług. Jesteśmy silni tylko jako zespół, dlatego szczególnym zadaniem wszystkich menedżerów jest motywacja i zadowolenie pracowników. Oznacza to dla nas: właściwe wdrażanie nowych pracowników, zaangażowanie pracowników w projekty i rozwiązywanie problemów, wzajemne współdziałanie, szkolenia i dokształcanie.

Budynki i wyposażenie techniczne
Nasze budynki i wyposażenie techniczne pozostają zawsze w doskonałym stanie technicznym i są traktowane przez naszych pracowników z należytą starannością. Podobnie jak nasi pracownicy, są one „wizytówkami” naszego przedsiębiorstwa.

Wybór partnerów systemowych
Współpracujemy tylko z partnerami systemowymi, którzy realizują te same cele jakościowe, co my. Wszyscy partnerzy systemowi podlegają ocenie. Angażowani przez nas partnerzy systemowi są zobowiązani utrzymywać wyposażenie w zawsze nienagannym stanie technicznym i pod tym kątem są regularnie monitorowani i kontrolowani.

Filozofia 0 błędów
Każdego błędu można uniknąć. Jeśli jednak do niego dojdzie, wyjaśniamy jego przyczyny, aby upewnić się, że więcej się nie powtórzy i w ten sposób zbliżamy się do naszego celu, jakim jest „0 błędów”.

Efektywność wykorzystania zasobów
Dzięki ukierunkowanym działaniom staramy się chronić zasoby, minimalizować emisję i unikać odpadów lub poddawać je recyklingowi.